| Teksty | Wstęp | Zdrowie | Ekonomia | Etyka |
|Religia | Karma | Coś więcej niż wegetarianizm |

Wstęp

Słowo "wegetarianizm" zostało utworzone w roku 1842 przez założycieli Brytyjskiego Towarzystwa Wegetariańskiego. Pochodzi ono od łacińskich słów vegetabilis - "roślinny" i vegetare - "rozwijać się, rosnąć". Vegetus znaczy po łacinie "zdrowy, krzepki, świeży, pełen życia"; natomiast wyrażenie homo vegetus oznacza osobę pełną wigoru, tak fizycznie, jak i umysłowo. Pierwotne znaczenie tego słowa odnosi się nie tyle do diety składającej się z warzyw i owoców, co do fizycznie i moralnie zrównoważonego sposobu życia.

Większość wegetarian to ludzie, którzy zrozumieli, że aby rozwiązać kwestie wojen oraz konfliktów społecznych i międzynarodowych, muszą najpierw rozwiązać problem przemocy we własnych sercach. Zatem nie ma nic dziwnego w tym, że na wegetarianizm przechodzą tysiące ludzi, którzy w poszukiwaniu prawdy podążają różnymi ścieżkami. Jedynie w Ameryce 10 000 000 ludzi deklaruje się jako wegetarianie. Wegetarianizm jest ogromnym krokiem naprzód ku stworzeniu lepszego społeczeństwa. Ludzie, którzy poświęcają czas na to, by zastanowić się nad jego dobrymi stronami, znajdą się w towarzystwie takich myślicieli-wegetarian jak: Pitagoras, Sokrates, Platon, Arystoteles, Klemens z Aleksandrii, Owidiusz, Plutarch, Seneka, Wergiliusz, król Aśoka, Leonardo da Vinci, Montaigne, Akbar, John Milton, Isaac Newton, Szekspir, Emanuel Swedenbourg, Voltaire, Beniamin Franklin, Jean Jacques Rousseau, Lamartine, Percy Bysshe Shelley i Mary Shelley, Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Lew Tołstoj, George Bernard Shaw, Rabindranath Tagore, Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer, Albert Einstein i wielu innych.

Do góry