| Teksty | Wstęp | Zdrowie | Ekonomia | Etyka |
| Religia | Karma | Coś więcej niż wegetarianizm |

Coś więcej niż wegetarianizm

Oprócz aspektów zdrowotnych, ekonomicznych, etycznych, religijnych, a nawet oprócz aspektu karmy, wegetarianizm ma wyższy, duchowy wymiar, który może pomóc nam docenić i pokochać Boga. W komentarzu do Śrimad-Bhagawatam Śrila Prabhupada pisze: "Celem człowieka jest samorealizacja i dlatego nie powinien on jeść niczego, co nie zostało najpierw ofiarowane Panu. Pan przyjmuje od Swojego bhakty wszelkiego rodzaju pokarm przyrządzony z warzyw, owoców, produktów mlecznych i zbóż. Tego rodzaju pożywienie należy ofiarować Panu, a gdy Pan je przyjmie, wówczas bhakta może zjeść prasada, które stopniowo uśmierzy wszelkie jego cierpienia doznawane w walce o egzystencję".

Kryszna osobiście potwierdził boską naturę prasada, kiedy 500 lat temu pojawił się w tym świecie jako Śri Ceitanja Mahaprabhu: "Każdy już wcześniej kosztował tych materialnych substancji, lecz teraz te same składniki nabrały niezwykłego smaku i aromatu. Skosztujcie je, a zobaczycie, jaka jest różnica. Pomijając już smak, sama ich woń zadowala umysł i sprawia, że zapominamy o wszelkiej innej słodyczy. Możemy więc zrozumieć, że transcendentalny nektar ust Kryszny musiał dotknąć tych zwykłych potraw i nasycić je wszystkimi Jego cechami".

Ofiarowany pokarm, tradycyjnie zwany prasada (łaską Boga), oferuje wegetarianinowi nie tylko zdrowe życie, lecz również realizację Boga. Stanowi on nie tylko pożywienie dla głodujących mas, ale strawę duchową dla wszystkich. Kiedy Kryszna przyjmuje ofiarowanie, napełnia je własną duchową naturą. Prasada nie jest zatem różne od Samego Kryszny. Z powodu Swej nieograniczonej łaski dla dusz usidlonych w materialnym świecie, Kryszna pojawia się w formie prasada, dzięki czemu - po prostu jedząc - mamy możliwość poznania Go.

Prasada jest duchowym pokarmem dla ciała. Dzięki spożywaniu prasada nasze ciało nie tylko uwalnia się od reakcji za przeszłe grzechy, lecz staje się także odporne na materialne zanieczyszczenia. Tak jak szczepionka może uchronić od choroby zakaźnej, tak jedzenie prasada może uchronić nas od złudzenia i wpływów materialistycznej koncepcji życia. Dlatego osoba, która spożywa tylko pokarm ofiarowany Krysznie, może przeciwdziałać wszelkim reakcjom za swe przeszłe czynności i bez trudu czynić postęp w samorealizacji. Ponieważ Kryszna uwalnia nas od reakcji karmy, czyli czynności materialnych, z łatwością możemy pokonać złudzenie i z oddaniem Mu służyć. Osoba, której działanie jest wolne od karmy, może połączyć swą świadomość ze świadomością Samego Boga i bezustannie czuć Jego obecność. Taka jest prawdziwa korzyść płynąca ze spożywania prasada.

Osoba spożywająca prasada pełni tak naprawdę służbę oddania dla Pana i z pewnością otrzyma Jego błogosławieństwo. Śrila Prabhupada często mawiał, że gdy ktoś skosztuje prasada, chociaż raz, może wywikłać się z cyklu narodzin i śmierci, a dzięki spożywaniu wyłącznie prasada nawet największy grzesznik może stać się świętym. Pisma wedyjskie wspominają o wielu osobach, które odmieniły swe życie dzięki prasada i każdy bhakta Kryszny może potwierdzić fakt, że prasada ma duchową moc i wywarło niezwykły wpływ na jego życie.

Spożywanie wyłącznie pokarmu ofiarowanego Krysznie stanowi najwyższą doskonałość diety wegetariańskiej. Niektóre zwierzęta też są wegetarianami, więc stanie się wegetarianinem nie jest samo w sobie jakimś nadzwyczajnym osiągnięciem. Wedy mówią, że celem życia ludzkiego jest ożywienie związku duszy z Bogiem, a nasza dieta może być pomocna w osiągnięciu tego celu tylko wtedy, gdy wzniesiemy się ponad wegetarianizm i będziemy spożywać prasada.

Do góry